سامانه شناسایی تلفن آلوده

6

نکاتی برای حفظ امنیت گوشی های هوشمند

گوشی هوشمند از کیف پول، کلیدها و گاهی وقتی که صحبت از اطلاعات حساس میشه،  از کامپیوتر شخصی نیز گرانبهاتره؛ ولی همیشه این احساس گناه رو همراه خودمون داریم که برای...

تاریخ انتشار: 1399/5/21 ادامه مطلب
صفحه 2 از 2
« صفحه قبل